புனித ரீத்தம்மாள் ஆலயம்

04651 226 110

info@stritaofreethapuram.com

பங்கில் இயங்கும் பக்த சபைகள் மற்றும் இயக்கங்கள்

எமது பங்கில் பக்த சபைகள், இயக்கங்கள் மறைக்கல்வி மன்றம் ஆகியவை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. அவைகளின் விபரம்

கிறிஸ்தவ வாழ்வு சமூகம்
மேலும் வாசிக்க
கிறிஸ்தவ வாழ்வு சமூகம்
மரியாயின் சேனை
மேலும் வாசிக்க
மரியாயின் சேனை
இளைஞர் இயக்கம்
மேலும் வாசிக்க
இளைஞர் இயக்கம்
கத்தோலிக்க சங்கம்
மேலும் வாசிக்க
கத்தோலிக்க சங்கம்
கத்தோலிக்க சேவா சங்கம்
மேலும் வாசிக்க
கத்தோலிக்க சேவா சங்கம்
கிராம முன்னேற்ற சங்கம்
மேலும் வாசிக்க
கிராம முன்னேற்ற சங்கம்
சிறுவழி இயக்கம்
மேலும் வாசிக்க
சிறுவழி இயக்கம்
பாலர் சபை
மேலும் வாசிக்க
பாலர் சபை்
புனித வின்சென்ட் தே-பவுல் சங்கம்
மேலும் வாசிக்க
புனித வின்சென்ட் தே-பவுல் சங்கம்
பெண்கள் இயக்கம்
மேலும் வாசிக்க
பெண்கள் இயக்கம்
மறைக்கல்வி மன்றம்
மேலும் வாசிக்க
மறைக்கல்வி மன்றம்்