புனித ரீத்தம்மாள் ஆலயம்

04651 226 110

info@stritaofreethapuram.com

துறவியர்

பணியாற்றிய அருட்பணியாளர்கள்

எமது பங்கின் வளாச்சிககாகப் பணியாற்றிய பங்குத் தந்தையாளர்கள்.

 • 1. அருட்பணி் வின்சென்ட் ரோட்ரிகோ
 • 2. அருட்பணி் வலேரியன் மெலாடு
 • 3. அருட்பணி் ஞானப்பிரகாசம்,
 • 4. அருட்பணி் அத்தனேசியஸ் E ரேத்னசாமி
 • 5. அருட்பணி் அகஸ்டின் பெர்னாண்டோ
 • 6. அருட்பணி் V.M ஜார்ஜ்
 • 7. அருட்பணி் ஜாண் பிரகாஸ்
 • 8. அருட்பணி் பெல்லார்மின் ஜியோ
 • 9. அருட்பணி் பெலிக்ஸ் ஜோசப்
 • 10. அருட்பணி் எட்வின்
 • 11. அருட்பணி் மரியதாசன்
 • 12. அருட்பணி் அருளப்பன்
 • 13. அருட்பணி் பிரான்சிஸ்-டி-சேல்ஸ்
 • 14. அருட்பணி் பென்சிகர்
 • 15. அருட்பணி் ஜாண் அகஸ்டஸ்
 • 16. அருட்பணி் அம்புறோஸ்( தற்போதைய பங்குத் தந்தை )
 • பங்கில் உருவான அருட்பணியாளர்கள் மற்றும் அருட்சகோதரிகள்

  இறைவனின் பேரிரக்கத்தினாலும் புனித ரீத்தம்மாளின் பரிந்துரையாலும் இந்நாள் வரை எமது பங்கில் உதித்த அருட்பணியாளர்கள் மற்றும் அருட்சகோதரிகள்

 • 1. அருட்பணி் வ. மரியதாசன் ( திற்போதைய குருகுல முதல்வர் )
 • 2. அருட்பணி் வென்சஸ்லான்
 • 3. அருட்பணி் இக்னேஸ்ஷியஸ் மரியா
 • 4. அருட்பணி் லாடிஸ்லாஸ் பெஞ்சமின்
 • 5. அருட்பணி் பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட்( மீரட் மறைமாவட்ட ஆயர் )
 • 6. அருட்பணி் பங்கிராஸ் கலிஸ்ட்
 • 7. அருட்பணி் நித்திய சகாயம்
 • 8. அருட்பணி் கேன்னடி்
 • 9. அருட்பணி் மரிய செல்வம்
 • 10. அருட்பணி் மேரி ஜார்ஜ் கிளாரட்
 • 11. அருட்பணி் கிராஸ்லின் நிமில்
 • 12. அருட்பணி் பெஞ்சமின்
 • 13. அருட்சகோதரி பார்பரா
 • 14. அருட்சகோதரி ஜோஸ்பின்
 • 15. அருட்சகோதரி மரியா டேய்சி
 • 16. அருட்சகோதரி மரிய செல்வம்
 • 17. அருட்சகோதரி ஹெலன்
 • 18. அருட்சகோதரி ஆன்றோ விமலா ராணி